Registration and prices

Register to Wood Building Summit 2017

Wood building Summit conference package, including conference, lunch, dinner & refreshments.

Price: SEK 2500.

 

Register by clicking here (credit card payment)

Register by clicking here (payment by invoice)

 
Terms and conditions

Reservation terms
The reservation is binding, but can be transfered to another person. Name changes must be sent to the organizer before the event starts. The booking can only be canceled in case of illness, then a . The organizer has the right to change, move or replace parts of the program.

Payment terms
All pricing are ex VAT. Invoices are sent directly after reservation. Payment 15 days. Changes to invoices are done with a charge of 200SEK. Reminder fee 50SEK. Interest of overdue payments are chargetd with reference interest +8%.

Anmälningsvillkor
Bokningen är bindande, men kan överlåtas till annan person vid förhinder. Meddela oss eventuella namnförändringar. Vid sjukdom annulleras bokningen mot uppvisande av läkarintyg. Vi förbehåller oss rätten att ändra, flytta eller ersätta delar av programmet till exempel vid talares sjukdom. 

Betalningsvillkor
Samtliga priser är exklusive moms. Fakturering sker direkt efter bokning. Betalningsvillkor 15 dagar netto. Vid ändringar av faktura tillkommer en avgift på 200 kr. Påminnelseavgift 50 kr. Dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning med referensränta + 8%.