Annika Glader

Projektledare, Yrkeshögskolan Novia

Annika Glader arbetar som projektledare och forskare vid Yrkeshögskolan Novia, enheten för Forskning och Utveckling i Vasa, Finland. Hon har varit projektledare för ett flertal EU-projekt om inomhusmiljö, fuktskadade byggnader och hållbar renovering, där Novia samarbetat med bl.a. Umeå Universitet och RISE i Sverige. Som ett resultat av projektsamarbetet håller partnerskapet nu på och startar upp ett Nordiskt Renoverings Centrum för Sverige, Finland och Norge.