Therese Kreisel

Architect, Skellefteå Municipality

Arkitekt SAR/MSA
Anställd på Skellefteå kommun där jag arbetar som planarkitekt med gestaltningsansvar.
Jag har arbetat och studerat på olika platser i världen, Västergötland, Lund, Göteborg, New York, Kalifornien, Munchen, Dusseldorf, Barcelona… och nu Skellefteå-det är jag jätte glad för.
Mitt arbetsfält är och har alltid varit brett, men jag har som devis varje dag att göra så stor nytta som är möjligt, varje dag, på den plats och i det sammanhang där jag befinner mig. Har i stort sett provat allt i Universitetskatalogen vilket gör att min nyfikenhet aldrig stillas- man kan alltid fylla på lite till. På något sätt tror jag att alla jobbar för att rädda världen men att vi bara gör det från olika synfält, alla behövs.

Arbetar på dagarna med:
Detaljplanering och processplanering
Gestaltningsfrågor
Samverkan runt hållbart byggande
Trästad Skellefteå
Trästad Sverige
-  och med att fostra nästa SHL-generation, höja ridsporten och se till att fjällen är full med duktiga fågelhundar.
Framtiden:
I mitt arbete söker jag alltid synergier mellan olika kunskapsfält för att hitta nya vägar till utveckling.
En människa är så mycket mer än det mest uppenbara, och genom att lyfta varandra ger vi nya möjligheter plats!
Ur mitt bidrag till den här konferensen, från det vill jag att man skall ta med sig:
Mod
En nyvunnen känsla av envishet
Stolthet för vad just vi kan bidra med för klimatet
Att ta ett steg till
Lära sig att delad kunskap är större kunskap.