Derome Plusshus AB

Bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik

Derome Plusshus producerar bostadshus i trä med modern och rationell volymbyggnadsteknik. Genom en hög prefabriceringsgrad kan vi erbjuda flexibla och kostnadseffektiva lösningar till professionella beställare i Sverige och Norge. Erbjudandet omfattar koncept för småhusbebyggelse som radhus, kedjehus och fristående villor, och även flerfamiljshus och olika förtätningsprojekt.

Vi bygger modulsystem och du som kund väljer om leverans ska ske fritt fabrik, fritt arbetsplats eller stomrest. Utvalda projekt kan vi även leverera med totalentreprenad ovan grund.

Affärsidé

Derome Plusshus bygger bostäder i trä med rationell volymbyggnadsteknik för att kunna leverera moderna, kostnadseffektiva och miljövänliga boenden till byggherrar och entreprenörer i Sverige och utvalda marknader i Norden.

Vision

Derome Plusshus skall vara den självklara leverantören av industriellt producerade bostäder med hög kvalitet när kunden inte vill kompromissa med vare sig pris, modern utformning eller miljövänlighet. Derome Plusshus bidrar med stolthet till en hållbar samhällsutveckling i och med en rationell tillverkningsprocess med minsta möjliga resursanvändning och en slutprodukt med mycket hög energieffektivitet och för långsiktigt förvaltande.