RISE Research Institutes of Sweden

Accelerating Innovation

Ett starkt, samlat forskningsinstitut för Sverige. Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

RISE 2200 anställda finns på 30 platser i Sverige och även utomlands. RISE ägs av den svenska staten och under 2017 etableras RISE huvudkontor i Göteborg.

Som ett starkt, oberoende, forskningsinstitut, erbjuder RISE ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor. I global samverkan möjliggör vi förnyelse och värdeskapande innovationer för ökad konkurrenskraft och en hållbar samhällsutveckling.