Skellefteå kommun

Träbyggnadsstrategin Skellefteå kommun

Att bygga hållbara städer och samhällen och levnadsmiljöer är en global utmaning. I Skellefteå tar vi vår del av ansvaret genom att bygga i trä och enligt våra riktlinjer för hållbart byggande. Varje år växer skogarna i Skellefteå kommun med motsvarande

35 000 timmerbilar. Skogen är en av våra viktigaste naturtillgångar och ökad användning av trä i byggandet är en mycket viktig komponent i satsningen på att bli koldioxidneutrala. 

Skellefteå kommun har en lång historisk tradition av träbyggande. Vi har därför länge varit aktiva ”supportrar” till utveckling av industri och forskning på trä. I Skellefteå har träindustrin tillsammans med forskningen nått världsrykte. Den kunskap och teknik som utvecklats hos våra forskningsinstitutioner och företag har redan hjälpt andra städer på vägen. Våra skogar har skapat arbetstillfällen inom träindustrin och gett oss export av trävaror och tjänster av högsta klass.

Skellefteå har sedan tidigt 1990-tal byggt broar, flervåningshus och hallbyggnader i trä och är idag en av Sveriges främsta kommuner inom modernt träbyggande. Vi fortsätter utveckla och pröva olika koncept inom stadsförnyelse och byggande som bidrar till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Det skapar livsbejakande miljöer, nya världsledande företag inom flera delar av det hållbara byggandet, väl utvecklade industriella processer, en världsledande tillämpad forskning, och helt nya tjänsteföretag.

Därför ser vi det strategiska värdet i att bygga i trä för att fortsatt utveckla vårt samhälle och ta täten mot den klimatneutrala staden.

www.skelleftea.se/trastad